Sveriges framtida infrastruktur är ett hett ämne som debatteras flitigt i media dagligen. Många utmaningar och möjligheter finns på vägen. Järnväg eller inte, och hur binder vi ihop ett avlångt land när kartan inte längre ser ut som när det befintliga järnvägsnätet byggdes för länge sedan?

Till detta kommer dessutom mer sentida aviserade industrisatsningar i norr i Megaformat. Hur skall den spårburna logistiken för gods och människor se ut när Northvolt och H2 Greens ambitiösa planer växer fram?

Ett sedan länge aviserat projekt som är i sin uppstart är Norrbotniabanan, en kustnära järnväg som tar vid där Botniabanan slutar i Umeå. Målet är att den skall ta oss ända upp till Haparanda.

Vi tar pulsen på projektet i detta webinar, du är välkommen på resan!

Program:

Kl 12.00 – 13.00

  • Kort information från Betongföreningen, Mats Hellström
  • Norrbotniabanan,
    • en projektöversikt, Marie Eriksson, Trafikverket
    • Projektets klimatarbete och framtidens Anläggningsbetong, Anna Hartvik, Trafikverket samt Mats Emborg, Luleå Tekniska Universitet
    • Betongens roll Norrbotniabanan, Peter Simonsson,  Trafikverket
  • Frågor och diskussion

Datum: Fredagen den 23 april 2021
Klockan: Från kl 12.00 – till kl 13.00
Plats: Teams (länk skickas ut senare via mejl till anmälda)
Avgift: Medlemmar gratis (enskilda och korporativa). Övriga 400 kr

Anmälan är stängd.

Varmt välkommen!

Programråd Norra Norrland