Webbinarium den 27 april

Tid: Tisdag 27 april kl. 14.00-15.00.
Plats: Webbinarium via Teams – länk skickas före årsmötet
Anmälan: Snarast!
Deltagande: Enbart för medlemmar, kostnadsfritt.
Kontakt: Administratör Marie Brunnberg, tel 073-6560903, epost admin@betongforeningen.se

Årsmötesförhandlingar

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsman
 3. Röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Kallelsen
 6. Verksamhetsberättelsen
 7. Revisionsberättelsen
 8. Beslut om resultat- och balansräkningar, disposition av överskott samt ansvarsfrihet
 9. Val av styrelse, revisorer och valberedning
 10. Val av representanter för föreningens aktier vid bolagsstämman i Servicebolaget
 11. Budget och medlemsavgifter
 12. Meddelanden
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande