Betongföreningen har startat ett nytt nätverk, Yngrenätverket, som riktar sig till våra yngre kollegor (under 35 år) i betongbranschen. Målet är att sprida kunskap, nätverka och främja intresset för betong i hela byggsektorn. Nätverkets regionala grupper kommer att ha möjligheter att samverka med Betongföreningens programråd.

Idén och inspirationen kommer från norska Betongföreningen, vars nätverk Yngres Betongnettverk (YBN) startade 2013. Se Facebook.

Nätverket stöds av Betongföreningen, men meningen är att nätverket ska kunna verka självständigt med egen styrelse och budget. Deltagare under 30 år ges gratis enskilt medlemskap i Betongföreningen.

Styrelsen leds av ordförande Niklas Karlsson från Tyréns. Övriga styrelsemedlemmar är Samanta Robuschi (Chalmers), Fabian Tomt (Tecnoresolut), Louise Andersson (RISE, representerar Rebet) samt Elisabeth Metsalo (STRABAG, representerar Betongföreningen).

Niklas Karlsson

Vi passade på att intervjua ordförande Niklas Karlsson som varit en av initiativtagarna till att starta detta nätverk.

Hur fick du idén till detta?

— I samband med en fib-konferens i Nederländerna 2017 träffade jag Helga Kjos-Hanssen från Veidekke i Norge som var med i Yngres Betongnettverk (YBN). Hon frågade mig om jag var intresserad av att starta upp något liknande i Sverige. Efter några turer fram och tillbaka kom jag i kontakt med Betongföreningen, varefter vi grundade nätverket.

Vad gör du idag?

— Jag arbetar som konstruktör inom husbyggnadsområdet. Har främst arbetat med ombyggnadsprojekt men har på senare tid även kommit in på en del nyproduktion.

Vad tycker du blir de viktigaste uppgifterna för detta nätverk?

— Kompetensutveckling, nätverkande och informationsspridning. Jag hoppas att vi med hjälp av nätverket kan få upp intresset för vår bransch och på sikt få fler att söka sig till den.

Hur når man er?

— Vi har precis lagt upp sidor för gruppen på Facebook och Linkedin. Där kan man följa oss för mer information framöver.

Vilka saker har ni först på agendan?

— Först ska vi etablera våra regionala grupper. Under hösten planerar vi att genomföra ett seminarium (förmodligen ett webinar) med såväl tekniskt innehåll som en presentation av oss och vad vi gör. Dessutom ska nätverket lanseras brett inom Betongföreningen.

Fritidsintressen?

— Jag tycker om racketsporter, och spelar lite själv, då främst badminton och squash. Fotograferar på hobbynivå. Innan pandemin reste jag en del, och det är något jag ser fram emot att ta upp igen.

Avslutningsvis, vad har du för förväntningar?

— Jag ser framför mig en kul och lärorik period med att dra igång detta! Förhoppningsvis knyter jag många kontakter och lyckas väcka folks intresse för vår bransch på vägen.

Intervjun gjordes av Richard McCarthy, VD

Elisabeth Metsalo

Utbildad betongingenjör. Jobbar på STRABAG som kvalitetsansvarig projektingenjör för Akallatunneln för Förbifart Stockholm, där jag bland annat har hand om betongprover för tunneldrivningen.

Louise Andersson

Doktorerar på RISE & KTH om förebyggande brounderhåll. Jobbar med bl.a. beständighetsfrågor för betong på RISE. Är REBETs representant i styrelsen.

Samanta Robuschi

Doktorerar på Chalmers om korrosionsskador i betongkonstruktioner. Jag hoppas att med ökad kunskap om korrosionens effekter kunna minska betongens klimatpåverkan.

Fabian Tomt

Byggnadskonstruktör på Tecnoresolut. Jobbar primärt inom huskonstruktion men har även arbetat inom några anläggningsprojekt. Det bästa med mitt yrke är att det alltid finns mer att lära sig.