Nu finns inspelningen från webbinariet Klimatförbättrad betong – vad är möjligt? tillgänglig »

Klimatförbättrad betong – vad är möjligt?

Trenden är tydlig. Allt fler vill bygga med klimatförbättrad betong.  Vad menas med klimatförbättrad betong och hur ser vi till att det blir den nya standarden för hållbart byggande? Programråd Syd vill hjälpa till att ge en bild av nuläget för klimatförbättrad betong och ge goda exempel på hur klimatpåverkan kan sänkas redan idag. Samt också hur arbetet ser ut framåt, t.ex. vilka ytterligare möjligheter ger den reviderade betongstandarden SS137003 för utvecklingen?

Klimatförbättrad betong

  • definition, egenskaper och möjligheter
  • ytterligare möjligheter med reviderade betongstandarden SS137003
  • goda exempel

Föreläsare och program

Malin Löfsjögård – Svensk Betong
Malin berättar om vad klimatförbättrad betong är utifrån den vägledning som Svensk Betong tagit fram tillsammans med sina medlemsföretag och hur branschens arbete ser ut framåt. Malin ger också några exempel på projekt med klimatförbättrad betong. Om tid ges berättas också om den reviderade betongstandarden SS137003 och vilka möjligheter som den öppnar för utveckling framåt.

Andreas Holmgren – Lokal Färdplan Malmö LFM30 – Byggnadsfirman Otto Magnussons
Andreas berättar om LFM30 arbete med att nå klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast 2030. Detta med fokus på arbetet med betongen i aktuella projekt i Malmö. LFM30 har bland sina medlemmar 39 byggherrar som ämnar minska sina CO2-utsläpp med 29% redan till 2025.

Dialog – Frågestund
Vi ser fram emot möjligheten till att få i gång ett samtal där erfarenheter kan speglas och möjligheten till att få frågor besvarade.

Information & anmälan

Datum: Tisdagen den 31 augusti 2021
Klockan: Kl 12.00
Plats: Teams (länk skickas ut senare via mejl till anmälda)
Avgift: Medlemmar gratis (enskilda och korporativa). Övriga 400 kr

Anmälan är stängd.

Varmt välkommen!

Programråd Syd

Foto: Shutterstock.com