Stort grattis till Isak Nilsson & Leonard Sandström från KTH för deras examensarbete ”Behavior prediction of concrete dams”! Priset utdelades den 11 november 2021 på Betongdagen.

Motivering

  • Isak Nilssons & Leonard Sandströms examensarbete handlar om att med hjälp av olika numeriska beräkningsmetoder förutse dammars verkningssätt vilket är ett mycket angeläget område m.h.t. klimatförändringarna.
  • Arbetet är välskrivet och innehåller förutom en gedigen litteraturstudie analys av två verkliga dammar med flera olika analysverktyg som FEM, neurala nätverk och maskininlärning.
  • Resultatet från rapporten är värdefullt för dammägare och därmed i förlängningen hela samhället.

Tack till juryn som bestod av Johan Silfwerbrand och Mats Öberg.

Fakta (riktlinjer i korthet):

  • Avdelningar och institutioner med betonganknytning inom högskolor med civilingenjörsutbildning lämnar in varsitt förslag.
  • En jury väljer ut det bästa examensarbetet av de inlämnade förslagen.
  • Urvalsgrunder för juryns bedömning är
    (a) nyhetsvärde, (b) metodik och (c) läsbarhet.
  • Utdelat varje år sedan 1999.