Bästa examensarbete inom betongområdet 2022

2022-11-04T08:45:24+01:003 november 2022|Bästa examensarbete, Betongdagen, Nyheter|

Stort grattis till Samir Ezmorrod för hans examensarbete ”Temperaturens inverkan på självuttorkningen hos klimatförbättrad betong” Priset utdelades den 3 november 2022 på Betongdagen.

Motivering

Hur kan man minska CO2-utsläppen från betonggolv och betongplattor utan att förlänga torktiden? Denna mycket aktuella fråga har Samir Ezmorrod studerat genom en gedigen laboratoriestudie. Sänker man härdningstemperaturen kan man nå lovande resultat med betong innehållande CEM II […]

Bästa examensarbete inom betongområdet 2021

2021-11-11T09:56:09+01:0011 november 2021|Bästa examensarbete, Betongdagen, Nyheter|

Stort grattis till Isak Nilsson & Leonard Sandström från KTH för deras examensarbete ”Behavior prediction of concrete dams”! Priset utdelades den 11 november 2021 på Betongdagen.

Motivering

  • Isak Nilssons & Leonard Sandströms examensarbete handlar om att med hjälp av olika numeriska beräkningsmetoder förutse dammars verkningssätt vilket är ett mycket angeläget område m.h.t. klimatförändringarna.
  • Arbetet är välskrivet och innehåller förutom en gedigen […]

Bästa examensarbete inom betongområdet 2020

2020-11-19T11:24:15+01:0019 november 2020|Bästa examensarbete, Betongdagen, Nyheter|

Stort grattis till Jenny Berglund och Malin Holmström från Chalmers tekniska högskola för deras examensarbete ”Loop Connections in Heavily RC Frame Corners”! Priset utdelades den 19 november 2020 på Betongdagen.

Motivering

  • Genom att kombinera ett teoretiskt djup med ingenjörsmässighet har Jenny och Malin undersökt om looparmering kan användas för att skarva tvärsnitt med ett högt armeringsinnehåll.
  • Detta är en utformning som […]

Bästa examensarbete inom betongområdet 2019

2019-11-27T12:14:47+01:0027 november 2019|Bästa examensarbete, Betongdagen, Nyheter|

Stort grattis till Björn Grahn och Aleksandra Talevska från Lunds tekniska högskola för deras examensarbete ”Självuttorkning i betong med aluminatrika tillsatsmaterial”! Priset utdelades den 21 november på Betongdagen i Stockholm.

Motivering

  • Betongens självuttorkning påskyndar betongens uttorkning som är avgörande för att kunna lägga fuktkänsliga mattor
  • Ett sätt att begränsa betongens klimatpåverkan är att ersätta en del av cementet med tillsatsmaterial. Hur […]

Svenska Betongföreningens pris till bästa examensarbete inom betongområdet 2018

2019-03-07T10:38:34+01:0018 oktober 2018|Bästa examensarbete, Nyheter|

Svenska Betongföreningens pris till bästa examensarbete inom betongområdet 2018

Vi gratulerar årets vinnare Jonas Enzell och Markus Tollsten från KTH för deras arbete ”Thermal cracking of a concrete arch dam due to seasonal temperature variations”.

Juryns motivering lyder:

Sprickbildning i betongdammar p g a årstidsbundna temperaturvariationer är ett komplext problem som numera kan analyseras mer ingående tack vare vidareutvecklingen av analysverktygen. Jonas Enzell och Markus […]

Till toppen