Att egenspänningar i tidig ålder kan orsaka sprickor och andra olägenheter i såväl grova som slanka konstruktioner har man ju känt till i snart 100 år. Strävan mot klimatreducerad betong med höga prestanda ökar i Sverige och innebär att behovet ökar för att korrekt beräkna sprickriskerna. Då behövs parametrar för den hårdnande betongens egenskapstillväxt från väl genomförda laboratorieförsök.

Vi tycker det är dags att ge en uppdatering av läget inom området och vill ha inspel från er!

Webbinarium 30 maj kl 13.00 – 16.00

Syfte: Ge en bild över aktuellt kunskapsläge i Sverige, framtida strategier och få information från er.
Frågeställningar: Prognoser, hur undvika sprickor, , egenskaper ung betong, klimatreducerade betong m.m.
För vem: Utvecklare, beställare, materialleverantörer, konsulter och utförare
Agenda: kunskapsläge, exempel utförande, utveckling – (kommer inom kort liksom länk).

Föredragshållare bjuds in – om du har något du vill förmedla – kontakta oss.

Välkomna!
Martin Nilsson, Jonny Nilimaa projektledare/bitr proj ledare, LTU