Betongföreningen håller årsmöte idag, torsdag 28 april kl 13

Alla som anmält sig till mötet bör ha fått anslutningslänk. Om inte, hör av dig till admin@betongforeningen.se.

Verksamhetsberättelse för 2021 finns här » Där finns också alla verksamhetsberättelser från 2002 och framåt.

Årsmötesförhandlingar
DAGORDNING

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsman
 3. Röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Kallelsen
 6. Verksamhetsberättelsen
 7. Revisionsberättelsen
 8. Beslut om resultat- och balansräkningar, disposition av överskott samt ansvarsfrihet
 9. Val av styrelse, revisorer och valberedning
 10. Val av representanter för föreningens aktier vid bolagsstämman i Servicebolaget
 11. Budget och medlemsavgifter
 12. Meddelanden
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande