Under gårdagens årsmöte (28 april) utsågs två nya medlemmar i Betongföreningens styrelse. Vi välkomnar Jenny Wäppling från KFS Anläggningskonstruktörer och Mikael Hallgren från Tyréns.

Under nästa vecka kommer vi att publicera intervjuer med dem båda. Styrelsen har därmed följande sammansättning:

Ordförande Henrik Vinell (Omval)
Vice ordförande Mats Hellström (Omval)
Sekreterare Göran Andreasson (Omval)
Kassaförvaltare Annika Gram (Omval)
Ledamot Anders Lindvall (Omval)
Ledamot Nadia Al-Ayish (Omval)
Ledamot Jenny Wäppling (Nyval)
Ledamot Mikael Hallgren (Nyval)

VD Richard McCarthy ingår i styrelsen med automatik.

Ett stort och varmt tack till de två som lämnade styrelsen, Jonas Axeling och Filippo Sangiorgio!