Under Betongföreningens extrastämma den 23 maj utsågs en ny medlem i Betongföreningens styrelse. Vi välkomnar Helena Westerlind från KTH Arkitekturskolan!

Helena Westerlind

Helena Westerlind

Helena är arkitekt, forskare (postdoc) och lärare vid KTH Arkitekturskolan. Hon är doktor i arkitektur med fokus på 3D-printad betong. Titeln på avhandlingen är Choreographing Flow: A Study in Concrete Deposition. Helena är också engagerad i forskningsprojekten Digital Betong samt ReCreate om återbruk av prefabricerade betongelement. Helena efterträder Nadia Al-Ayish som lämnar styrelsen. Ett stort och varmt tack till Nadia för tiden i styrelsen!

Därmed ser 2023 års styrelse ut enligt följande:

  • Ordförande: Henrik Vinell (omval)
  • Vice ordförande: Mats Hellström (omval)
  • Sekreterare: Göran Andreasson (omval)
  • Kassaförvaltare: Annika Gram (omval)
  • Ledamot: Anders Lindvall (omval)
  • Ledamot: Jenny Wäppling (omval)
  • Ledamot: Helena Westerlind (nyval)
  • Ledamot: Mikael Hallgren (omval)

VD Richard McCarthy ingår i styrelsen med automatik.