VictorMajautdelningVictor Johansson och Maja Björnberg från KTH har utsetts till vinnare av Bästa examensarbete inom betongområdet 2013. Stort grattis önskar Betongföreningen!

Namnet på examensarbetet är Numeriska simuleringar av betongkonstruktioner med minimiarmering för sprickbreddsbegränsning. Juryn har bestått av Johan Silfwerbrand, Ingemar Löfgren och Ulf Jönsson.  Motiveringen lyder som följer:

Minimiarmeringen är viktig för att begränsa sprickbildningen i betongkonstruktioner, men har ökat när vi gått över till EK 2. Björnberg och Johansson har genom numeriska simuleringar visat att man för stora tvärsnitt kan nå tillräckligt god sprickbildning även genom att använda en reducerad armeringsmängd. Minimiarmering enligt BBK 04 är å andra sidan otillräckligt. Arbetet är väl utfört och rapporten välskriven på god svenska.

Priset delades ut på Betongbyggnadsdagen den 3 oktober, på Garnisonen konferens i Stockholm. 

Bakgrundsfakta

Riktlinjerna i korthet:

  • Avdelningar och institutioner med betonganknytning inom högskolor med civilingenjörsutbildning lämnar in varsitt förslag.
  • En jury väljer ut det bästa examensarbetet av de inlämnade förslagen.
  • Urvalsgrunder för juryns bedömning är (a) nyhetsvärde, (b) metodik och (c) läsbarhet.

Priset har delats ut varje år sedan 1999. Räknas årets pris in har de 14 priserna gått till Chalmers tre gånger, KTH sju gånger, LTH två gånger samt till LTU två gånger.

Examensarbetet kan laddas ned i fulltext-pdf här >>>