Åhörarkopior från Programråd Västs seminarium Industrigolv