Tunneldagarna 2014 – Betongföreningen i samarbete med Teknologisk Institut

 
Tunneldagarna
The Hall
Atlas Copcos gruva i Sickla
Konferens 20-21 maj 2014

Som tack för hjälpen är Du med i vår utlottning av ett antal Trisslotter!

Konferensens syfte och målgrupp
Konferensen behandlar projektering och byggande av tunnlar. Målgrupper är beställare, byggherrar, myndigheter, kommuner, konsulter, entreprenörer, arkitekter, leverantörer, installatörer och materialtillverkare. Möjlighet finns för intresserade företag att vara utställare under konferensen.

Enkätförfarande
Betongföreningens medlemmar inbjuds härmed till denna enkät för att lämna synpunkter och ge önskemål på ämnen som kan behandlas på konferensen. Vi värdesätter Ditt svar som ger oss värdefull input i utformandet av konferensen.

Dessutom – inte att förglömma: Som medlem i Betongföreningen kommer Du automatiskt att erbjudas medlemsrabatt på konferensavgiften.

KLICKA HÄR FÖR ATT DELTA

Sista svarsdag är fredag 24 januari.

Tack för Ditt svar!

Med vänliga hälsningar
Richard McCarthy, VD Betongföreningen
Emelie Wijk, Teknologisk Institut