House_Lagnoe_SwedenNomineringen av projekt till tävlingen ECSN Award är avslutad. ECSN har fått in 34 bidrag (19 i kategorin Husbyggnad och 15 i  kategorin Anläggning) från Österrike, Belgien, Tjeckien, Tyskland, Finland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge och Sverige. Enligt Mike Pauser, sekreterare i ECSN, är detta ett nytt rekord! Vid förra tillfället inkom 18 bidrag. Vi håller tummarna för Sveriges bidrag! Se foton!