Foto: Anders Lindvall
CBI Betonginstitutet och Programråd Väst inbjuder till workshop i Borås den 7 november på temat Blended binders – durability of concrete experience from Canada and Sweden

I Sverige är normalt betongkonstruktioner i stränga miljöer uppförda i betong blandad med rent Portlandcement. Utveckling går dock mot att en del av Portlandcementen ersätts med tillsatsmaterial (vilket ger ett minskat klinkerinnehåll), bland annat för att förbättra betongens egenskaper och av miljöskäl. De vanligaste tillsatsmaterial för betongtillverkning är flygaska, mald granulerad masugnsslagg (GGBS) och silikastoft. Samtliga dessa material är restprodukter från industriella processer, men för att få användas i betong måste de uppfylla stränga kvalitetskrav. En betong tillverkad med dessa tillsatsmaterial får i många fall också minst lika goda egenskaper jämfört med motsvarande betong med enbart Portlandcement.  

Internationellt har betong med tillsatsmaterial använts under lång tid i stränga miljöer med goda erfarenheter. Det har också genomförts omfattande forskning för att undersöka egenskaperna hos betong med tillsatsmaterial. I Sverige har också en hel del forskning gjorts för att undersöka egenskaperna hos betong med tillsatsmaterial, bland annat vid CBI.
Vid workshopen kommer vi att få information om erfarenheter från forskning rörande egenskaper hos betong med tillsatsmaterial både från Nordamerika och också Sverige.

Workshopen kommer att hållas på engelska.

Program

10.00–10.15 Kaffe
10.15–10.20 Introduktion, Prof. Katarina Malaga, VD CBI
10.30–11.30 Durability of blended binders concrete. Experience from Canada. Prof. Doug Hooton, Professor and NSERC/CAC Chair in Concrete Durability & Sustainability; Dept. of Civil Engineering, University of Toronto, Canada
11.30–12.30 Lunch at SP restaurant (at own cost)
12.30–13.15 Hydration of blended binders including slag, fly-ash and metakaolin. Dr Urs Mueller, CBI
13.15–13.45 Frost resistance of concrete -20 years field exposure. Dr Peter Utgenannt, vVD CBI
13.45–14.15 New frost method for blended binders concrete. BBT project. Dr Elisabeth Helsing, CBI
14.15–15.00 Discussion and summary

Tid och plats

Datum: Fredagen den 7 november 2014
Klockan: från kl 10.00 till kl 15.00
Plats: CBI/SP, Borås, Brinellgatan 4; konferensrum Archimedes – se karta »
Anmälan: Via knappen nedan
Avgift: Ingen; lunch betalas av varje deltagare på plats

Varmt välkommen!

CBI Betonginstitutet och Programråd Väst