Seminarium i Stockholm 18 november

Livscykelanalys, (LCA) är en metod för kartläggning av produkters eller processers påverkan på yttre miljö. LCA ger oss en helhetsbild på hur stor ett bostadsprojekts totala miljöpåverkan är under sin livscykel. Det kan handla om allt ifrån råvaruutvinning, tillverkningsprocesser och användning till avfallshantering, transporter och energiåtgång.  

Betongföreningens programråd Öst inbjuder till ett frukostseminarium den 18 november, där Otto During (CBI) berättar om erfarenheter från användning av LCA inom betongbranschen med resultat från Riksbyggens forskningsprojekt Positive Footprint Housing Brf Viva. I projektet användes ett beräkningsverktyg, framtaget av CBI, för att beräkna miljöpåverkan från betongreceptet som är särskilt utvecklade för att ge en mycket låg miljöpåverkan. Verktyget beräknar all data som behövs i en miljövarudeklaration och kan dessutom använda sig av de metoder som föreslås i en ny betongstandard för beräkning av CO2 upptag genom karbonatisering.

Tid och plats

Datum: Tisdagen den 18 november kl 8.00 – 10.00
Plats: Strängbetong, Ljusslingan 4, Hammarby Sjöstad, Stockholm – se karta »
Avgift: Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr icke medlemmar (medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är det gratis).
Anmälan: Senast 14 november via knappen nedan.

Program

08.00–08.30 Frukosten står serverad
08.30–08.45 Information från Betongföreningen
08.45–09.30 Livscykelanalys, (LCA)
Otto During, CBI
09.30–09.45 Diskussion

Varmt välkommen!

Programråd Öst