Riksbyggens planerade bostadsprojekt Brf Viva i Göteborg.Hållbarhetsrådet bjuder in till öppet seminarium i Stockholm i samband med Betongföreningens årsmöte den 28 april.

Hotet mot jordens klimat och andra resultat av människans påverkan på miljön tas på allt större allvar i vårt samhälle. All byggande verksamhet syftar till att ge människor användbara och funktionella miljöer. Den påverkar samtidigt miljön på flera sätt och under lång tid. Det är därför angeläget att betongsektorn klarlägger fakta i dessa frågor och driver en utveckling mot efterfrågade hållbarhetskrav. Hållbarhetsrådet har därför till uppgift att verka för ökad kunskapsspridning samt vidareutveckling av betongens egenskaper inom ett hållbart boende och byggande. Rådet arrangerar interna och externa informationsmöten. Rådets uppgift är även att aktivt arbeta med att svara på remisser, skriva handledningar, initiera forsknings- och utvecklingsprojekt samt bevaka utländsk forskning och utveckling inom hållbart byggande med betong. 

Hållbarhetsrådet bildades i samband med en öppen hearing i slutet av 2009. Under 2010 formulerades rådets fokusområden till certifieringssystem, livscykelanalys LCA samt att rådet skall identifiera och sprida goda och positiva exempel. Nu är det därför hög tid för att följa upp hur vårt uppdrag har gått. Vi passar även på att bjuda in externa talare som kommer att belysa högaktuella delar inom området hållbarhet. Vi kommer att få veta mer om vad som händer i Norge för tillfället samt få skillnaderna mellan våra länder belysta. Kanske kommer vi finna nya möjligheter till framtida samarbeten mellan de svenska och norska Betongföreningarna. Avslutningsvis kommer vi tillsammans att diskutera vad Hållbarhetsrådet ska ha för inriktning framledes.

Anmäl dig via årsmötesinbjudan »

Program (pdf) »