Skateboardpark HögdalenInbjudan till frukostseminarium i Stockholm den 23 april

Betongens delmaterial och sammansättning styr dess fysikaliska och kemiska egenskaper, och därigenom även betongens beständighet. Tack vare detta går det att välja en betongkvalitet och täckande betongskikt som är anpassad för aktuell miljöpåverkan och önskad livslängd. För detta har begreppet exponeringsklass införts, som syftar till att beskriva och klassificera den miljö som betongen utsätts för.

Det råder ett stort intresse och samtidigt en viss osäkerhet om hur vi ska tolka och använda oss av dagens exponeringsklasser för betong.

  • Utgår vi från samma bedömningskriterier vid val av betongrecept i olika situationer?
  • Vilka förutsättningar krävs för att kunna göra de rätta bedömningarna?
  • Är lågt vct alltid likställt med ett fullgott slutresultat?

Betongrapport nr 11 – utgåva 2 ger god vägledning för val av exponeringsklasser, men givna definitioner och krav från nya standarderna SS-EN 206 och SS137003 är inte alltid självklara.

Betongföreningens programråd Öst inbjuder till ett frukostseminarium i syfte att reda ut begreppen kring våra exponeringsklasser samt ge praktiska råd vid användning. Vid seminariet presenterar Elisabeth Hellsing och Nils Davant från CBI Betonginstitutet AB. Seminariet ger även möjligheten att ställa frågor och diskutera specifika frågeställningar, och det lämpar sig därmed för både nybörjare och erfarna.

Tid och plats

Datum: Torsdagen den 23 april kl 8.00–10.00
Plats: CBI Betonginstitutet, Drottning Kristinas väg 26, Stockholm, se karta
Anmälan: Senast den 21 april via knappen nedan
Avgift: Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr icke medlemmar (medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är det gratis).

Program

08.00–08.30 Frukosten står serverad
08.30–08.40 Information från Betongföreningen
08:40–09.00 Introduktion till exponeringsklasser
Nils Davant, CBI
09:00–09.20 Val av exponeringsklass
Elisabeth Helsing, CBI
09:20–09.40 Praktiska råd och vägledning för val av exponeringsklass
Nils Davant, CBI
09:40–10.00 Diskussion

 

Varmt välkommen!

Programråd Öst