Programråd Väst inbjuder till studiebesök vid Marie­holms­förbindelsen den 1 juni 2015

Marieholmsförbindelsen är ett infrastrukturprojekt som består av både ny väg och järnväg. Vägdelen som ingår i projektet sträcker sig från E6 Tingstadsmotet/Ringömotet i väst till E20, Ånäsmotet, i öst via en ny trafikplats på E45 Marieholm. Järnvägsdelen, som sträcker sig från Kvillebangården till Olskroken, innebär en ny järnvägsbro över Göta älv. De viktigaste delarna av projektet är Södra Marieholmsbron, den nya järnvägsbron över Göta Älv, och Marieholmstunneln, som är ny tunnel under Göta Älv. 

Mer information finns på: http://www.trafikverket.se/marieholmsforbindelsen

Marieholmstunneln, under Göta älv, minskar sårbarheten i nuvarande vägsystem samtidigt som trafiksäkerheten, miljön och regional utveckling främjas. Tillgängligheten förbättras till Norra Älvstranden, Göteborgs hamn och industrierna på västra Hisingen.

Södra Marieholmsbron över Göta älv och Säveån ska minska störningarna och öka robustheten i hela järnvägssystemet och möjliggöra mer godstrafik på järnväg. Den nya bron skall vara av typen lyftsvängbro och skall placeras nedströms, söder, om den befintliga Marieholmsbron och så nära som det är tekniskt möjligt.

Vid detta studiebesök kommer fokus att vara på Södra Marieholmsbron.

Tid och plats

Datum: 1 juni 2015 kl 13.00–15.00
Plats: Trafikverkets lokal, Lilla Marieholmsgatan 7 (ingång mot E45) – se karta
Anmälan: Via knappen nedan
Avgift: Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr icke medlemmar (medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är det gratis).

Program

13.00–15.00 Information från Betongföreningen.

Information om Marieholmsförbindelsen från Trafikverket.

Rundvandring på arbetsplatsen för byggandet av södra Marieholmsbron. Skanska/MTH och Trafikverket

 
Det finns en del skyddsutrustning att låna på plats, men de som har egen skyddsutrustning får gärna ta med detta.

 

Varmt välkommen!

Programråd