doktorshattFredagen den 30 september kommer Magnus Döse att presentera sin licentiatavhandling om strålning och radon i betong och betongbyggnader. Diskussionsledare är prof. Erik Sturkell från Göteborgs universitet. Seminariet börjar kl. 10.05 i sal B2, Brinellvägen 23, KTH. Läs mer…