doktorshattKl 13.15 i V:B i Väg- och vattenhuset på John Ericsons väg 1 Lund den 10 oktober försvarar Martin Rosenqvist sin avhandling ”Frost-induced deterioration of concrete in hydraulic structures – Interaction between water absorption, leaching and frost action”. Läs mer…