2002 inrättade Betongföreningen ett system med ”Stora medlemmar”. Medlemmar som gjort betydande insatser för föreningen under en längre tid uppmärksammas med varsin guldnål.  Under Betongdagen den 13 oktober uppmärksammades Gösta Lindström, Ulf Redtzer, Peter Utgenannt och Hans Hedlund. De tre förstnämnda var på plats och erhöll varsin guldnål. Stort grattis och ett varmt tack från Betongföreningen!