Urbanisering — från högt ovan mark till långt under jord

17 oktober i Stockholm

Betong är grunden för den moderna staden, både bokstavligt och bildligt. För grundkonstruktioner och tunnelförstärkningar saknar betongen konkurrenter men betongen har naturligtvis en viktig roll även i många moderna byggnader och broar. Tar man hänsyn till betongens långa livslängd är den även ett mycket hållbart alternativ till andra husbyggnadsmaterial. Sen behöver vi naturligtvis ta hand om den betong som finns på bästa sätt.
Anmäl redan nu till lägre avgift!
Läs mer och anmäl dig »