VD har ordet

Så har ytterligare ett år gått, och vi kan ännu en gång konstatera att mycket fokus har legat på hållbarhetsfrågorna. Som tidigare berörts i Betong nr 6 kommer vi att inleda ett kommittéarbete med syfte att ta fram handfasta riktlinjer och exempel för klimatanpassning av betongkonstruktioner. En kommittérapport kommer att sammanställas som faktabas men det primära resultatet blir exempel, checklistor och lathundar. Årsmötet den 9 april hade också ett hållbarhetstema som var mycket uppskattat: Hållbart byggande med betong.

Vi har fortsatt arbetet med att arrangera workshoppar – ett bra sätt att diskutera aktuella frågeställningar. Den 24 september arrangerade Betongforskningsrådet en workshop med temat Betongens roll för att minska effekterna av klimatpåkänningar. Prof. Johan Silfwerbrand från KTH redogjorde för betongens möjligheter i framtida klimatförändringar och Prof. Annica Ekman från Stockholms Universitet ställde frågan Vart är världens och Sveriges klimat på väg?

Så har ytterligare ett år gått, och vi kan ännu en gång konstatera att mycket fokus har legat på hållbarhetsfrågorna. Som tidigare berörts i Betong nr 6 kommer vi att inleda ett kommittéarbete med syfte att ta fram handfasta riktlinjer och exempel för klimatanpassning av betongkonstruktioner. En kommittérapport kommer att sammanställas som faktabas men det primära resultatet blir exempel, checklistor och lathundar. Årsmötet den 9 april hade också ett hållbarhetstema som var mycket uppskattat: Hållbart byggande med betong.

Vi har fortsatt arbetet med att arrangera workshoppar – ett bra sätt att diskutera aktuella frågeställningar. Den 24 september arrangerade Betongforskningsrådet en workshop med temat Betongens roll för att minska effekterna av klimatpåkänningar. Prof. Johan Silfwerbrand från KTH redogjorde för betongens möjligheter i framtida klimatförändringar och Prof. Annica Ekman från Stockholms Universitet ställde frågan Vart är världens och Sveriges klimat på väg?

Gänget från Weber Saint-Gobain som gjorde betonggjutningsaktiviteten möjlig. Stort tack till er!

Gänget från Weber Saint-Gobain som gjorde betonggjutningsaktiviteten möjlig. Stort tack till er!

Rådet för estetik arrangerade återigen en betonggjutning på KTH för allmänheten i samband med arkitekturfestivalen Open House den 4-5 oktober. Väldigt uppskattad aktivitet, inte minst för barnen!

Välbesökt Betongdag den 21 november på Sheraton Hotel i Stockholm.

Välbesökt Betongdag den 21 november på Sheraton Hotel i Stockholm.

Kronan på verket är som alltid Betongdagen, som i år arrangerades på samma dag som Betonggalan den 21 november. Ca 170 personer deltog på Sheraton Hotel i Stockholm och årets program handlade också om hållbarhet, Klimatreducerat byggande. Representanter från alla delar av byggprocessen fanns med bland de inbjudna talarna: Myndigheter, forskningsinstitut, högskolor, konsulter, cement- och betongtillverkare samt entreprenörer.

Föredragen från årsmötet, workshoppen och Betongdagen hittar du på vår Slideshare-kanal.

Prisutdelningar under Betongdagen

Prof. Dr. Robert J. Flatt

Prof. Dr. Robert J. Flatt

2019 års Swedish Concrete Award gick till Prof. Dr. Robert J. Flatt/NCCR-DFAB i Schweiz för extraordinära prestationer inom områdena arkitektur och digital tillverkning. Mer finns att läsa här.

Bästa examensarbete inom betongområdet 2019: Självuttorkning i betong med aluminatrika tillsatsmaterial. Författare Björn Grahn och Aleksandra Talevska från Lunds tekniska högskola (mitten). Här flankerade av Betongföreningens ordförande Michael Åhström (tv) samt VD Richard McCarthy (th).

Bästa examensarbete inom betongområdet 2019: Självuttorkning i betong med aluminatrika tillsatsmaterial. Författare Björn Grahn och Aleksandra Talevska från Lunds tekniska högskola (mitten). Här flankerade av Betongföreningens ordförande Michael Åhström (tv) samt VD Richard McCarthy (th). Mer finns att läsa här.

Rapporter och kommittéer

Kommittéer som är verksamma idag:

  • Hållbart samhällsbyggande med beständig betong (ASR) – Kommittén klar, rapport slutbearbetas.
  • Revidering av Betonghandbok Material Del 2 – Ges ut under våren 2020.
  • Revidering av Betongrapport nr 10 (Självkompakterande betong) – Ges ut under våren 2020.

Nya kommittéer som ska sjösättas inom kort:

  • Riktlinjer och exempel för klimatanpassning av betongkonstruktioner, se ovan.
  • Revidering av Betonghandbok Arbetsutförande – Avtal skrivet med Svensk Byggtjänst och Cementa.

Digital kostnadsfri utgivning av Nordic Concrete Research (NCR)

Som vi skrivit om tidigare kan NCR:s samtliga artiklar nu laddas ned och läsas kostnadsfritt. Stort tack till de nordiska cementföretagen vars generösa bidrag gjort detta möjligt. De prenumeranter som tidigare betalat för en tryckt rapport kommer inför nästa år att få två val. Antingen fortsätter man att prenumerera på en tryckt rapport eller så laddar man ned den kostnadsfritt. Mer finns att läsa här.

Som vi skrivit om tidigare kan NCR:s samtliga artiklar nu laddas ned och läsas kostnadsfritt. Stort tack till de nordiska cementföretagen vars generösa bidrag gjort detta möjligt. De prenumeranter som tidigare betalat för en tryckt rapport kommer inför nästa år att få två val. Antingen fortsätter man att prenumerera på en tryckt rapport eller så laddar man ned den kostnadsfritt. Mer finns att läsa här.

Nya regler för betongutbildningar

Vi påminner om de nya regler som tagits fram i den nya utgåvan av Betongrapport nr 8: Vidareutbildning inom betongområdet. Den största förändringen är att certifikatens giltighet framöver blir 10 år. Rapporten träder i kraft den 1 januari 2020, men övergångsregler kommer att finnas. Rapporten kan laddas ned kostnadsfritt här.

Exempel på aktiviteter nästa år

  • Nordcerts informationsdag Fabriksbetong, AD-dagen, 23 januari 2020 i Stockholm. Program.
  • CIR-dagen, 28 januari 2020, Göteborg. Program.
  • Kiruna – fjärdegången gillt! 16-18 februari 2020. Inbjudan.
  • Årsmöte den 16 april 2020 i Stockholm.
  • Rådet för teknik och vidareutbildning – Workshop om utbildningar och kompetens, 28 maj 2020 i Stockholm.

Ny bokförings- och redovisningsbyrå samt adress

Betongföreningen kommer att påbörja ett samarbete med en ny bokförings- och redovisningsbyrå under våren 2020. Företaget heter QCC Management AB och finns på Gamla Brogatan 27 i Stockholm. Med detta kommer vår adress att vara Svenska Betongföreningen, Box 7720, 103 95 Stockholm. Vi meddelar när detta träder i kraft. Vi tackar RISE CBI Betonginstitutet för alla år av gott samarbete och härligt engagemang! Speciellt tack till Karin Glad och Seija Liukkonen!

Vi välkomnar våra nya medlemmar!

Enskilda
Marco Ananin, Vellinge
Magnus Andersson, Strängnäs
Karin Appelquist, Pixbo
Xoan Au, IMCD Sweden AB, Malmö
Sales Manager Dagnija Davidane, Primekss Sweden, Uppsala
Projektledare Karl Fredrik Jonsson, Kungälv
Pernilla Karlsson, Kvarteret konstruktörer, Stockholm
Arbetsledare Pehr Ljungberg, Pilgrimstad Cementvarufabrik AB, Pilgrimstad
Arkan Mohammed, Kvarteret konstruktörer, Stockholm
Susanne Niederer, Älvsjö
Henrick Sundbom, Farsta
Konstruktionschef Ola Teinvall, Åkermans Ingenjörsbyrå AB, Helsingborg
Gunilla Teofilusson, Bagarmossen
Betongingenjör Krichan Wihlborg, Göteborg

Korporativa
Betong & Korrosionsteknik i Stockholm AB, Stockholm

Enskilda
Marco Ananin, Vellinge
Magnus Andersson, Strängnäs
Karin Appelquist, Pixbo
Xoan Au, IMCD Sweden AB, Malmö
Sales Manager Dagnija Davidane, Primekss Sweden, Uppsala
Projektledare Karl Fredrik Jonsson, Kungälv
Pernilla Karlsson, Kvarteret konstruktörer, Stockholm
Arbetsledare Pehr Ljungberg, Pilgrimstad Cementvarufabrik AB, Pilgrimstad
Arkan Mohammed, Kvarteret konstruktörer, Stockholm
Susanne Niederer, Älvsjö
Henrick Sundbom, Farsta
Konstruktionschef Ola Teinvall, Åkermans Ingenjörsbyrå AB, Helsingborg
Gunilla Teofilusson, Bagarmossen
Betongingenjör Krichan Wihlborg, Göteborg

Korporativa
Betong & Korrosionsteknik i Stockholm AB, Stockholm

Enskilda
Marco Ananin, Vellinge
Magnus Andersson, Strängnäs
Karin Appelquist, Pixbo
Xoan Au, IMCD Sweden AB, Malmö
Sales Manager Dagnija Davidane, Primekss Sweden, Uppsala
Projektledare Karl Fredrik Jonsson, Kungälv
Pernilla Karlsson, Kvarteret konstruktörer, Stockholm
Arbetsledare Pehr Ljungberg, Pilgrimstad Cementvarufabrik AB, Pilgrimstad
Arkan Mohammed, Kvarteret konstruktörer, Stockholm
Susanne Niederer, Älvsjö
Henrick Sundbom, Farsta
Konstruktionschef Ola Teinvall, Åkermans Ingenjörsbyrå AB, Helsingborg
Gunilla Teofilusson, Bagarmossen
Betongingenjör Krichan Wihlborg, Göteborg

Korporativa
Betong & Korrosionsteknik i Stockholm AB, Stockholm

Vi önskar alla medlemmar ett Gott nytt år!

Richard McCarthy, VD