VD har ordet

Vår värld har påverkats mycket av coronapandemin. Så mycket lidande hos många människor och påverkan på vår ekonomi. Vårt beteende har också förändrats i grunden. Många av oss undrar nog hur coronapandemin påverkar miljön.

Måns Nilsson, vd på Stockholm Environment Institute, intervjuades i SVT:s Morgonstudio den 24 mars i år. Nya satellitbilder från både Europa och Kina visar att utsläppen av kväveoxid har minskat till följd av coronavirusets spridning, vilket ger bättre luft och kan rädda liv. Förklaringen är att fabriker och kolkraftverk stängt ner och att flygtrafik och biltrafik stannat av. Men det är en kortsiktig effekt, luften blir snabbt sämre igen när livet återgår till det normala.

– Kväveoxid har ingen stor klimateffekt på längre sikt. Det är en lokal luftförorening som skapar problem för människors hälsa och framför allt för växtlivet och jordbruket.

Måns Nilsson tror att den stora vinsten för miljö och klimat till följd av coronaviruset snarare kommer att vara våra förändrade beteenden.

– Vi tvingas experimentera med nya sätt att jobba tillsammans, att ha möten online, distanskonferenser och att jobba hemifrån. Då minskar vi resandet och pendlandet. Det är något vi kan ta med oss när vi återgår till det normala livet, sade Måns Nilsson.

På tal om distans – årsmötesförhandlingarna hölls via nätet och det gick väldigt bra. Säga vad man vill, men utvecklingen av nya (och stabila) plattformar för videokonferenser har verkligen tagit fart. Det är inte bara fler möten som hålls på nätet idag, omfattningen av nätbaserade utbildningar har också ökat. Om lärarledd utbildning är ett krav, vilket är fallet för exempelvis Betongkurs Klass I och II, måste två saker dock kunna uppfyllas vid genomförandet av nätbaserade utbildningar: Närvarokontroll samt möjligheter till spontana diskussioner som alla kan höra. Läraren ska också kunna ge svar på frågor direkt. Innan du väljer utbildning, klicka in HÄR för att kontrollera vilka utbildningsgivare som är godkända av Betongföreningen. Där finns också de nya reglerna kring certifikatens giltighet och övergångsregler.

Vad gäller miljöpåverkan på längre sikt så gör betongbranschen allt den kan för att minska klimatpåverkan och skapa förutsättningar för ett ansvarsfullt användande av resurser. Årets Betongdag har temat Vägledning för morgondagens hållbara byggande och kommer att genomföras den 19 november. Plats blir Svenska Läkaresällskapets Hus i Stockholm. Vi planerar att genomföra mötet fysiskt i enlighet med Folkhälso­myndighetens rekommendationer för tiden. Under Betongdagen kommer vi att belysa de tekniska utmaningarna och dess lösningar, strategier, standardiseringsarbeten samt andra arbeten som vägleder oss till att göra hållbara val. Klicka HÄR för mer information och anmälan. Om du är sugen på att nominera en kollega till Svenska Betongföreningens guldmedalj 2020, klicka HÄR.

Jag vill också passa på att göra reklam för Betongforskningsrådets årliga workshop. I år är temat Automatisering av betongbyggandet och den genomförs den 22 oktober i Lund, eller via nätet. Klicka HÄR för mer information och anmälan.

Kommittéer som är verksamma idag är Hållbart samhällsbyggande med beständig betong (ASR i betong), Revidering av Betonghandbok Material Del 2 samt Revidering av Betongrapport nr 10 (Självkompakterande betong). Samtliga publikationer kommer att ges ut under året. Två nya kommittéer har startats, Revidering av Betonghandbok Arbetsutförande samt Riktlinjer för klimatanpassade betongkonstruktioner (länk).

Längre ned på sidan presenteras våra nya medlemmar under året. Även nya korporativa medlemmar, vars personal vi hälsar varmt välkomna!

Jag önskar er alla en riktigt skön och behaglig sommar – vi hörs igen i höst!

Michael Åhström

Michael Åhström

Jag vill avsluta detta medlemsbrev med att minnas vår tidigare ordförande Michael Åhström som gick bort under våren efter sviterna av coronaviruset. När Michael kom på besök sade han alltid: Tjena på dig! Det kommer jag alltid att minnas.

Richard McCarthy, VD
richard@betongforeningen.se

Ny styrelse

Årsmötesförhandlingar genomfördes den 4 juni via nätet.

Styrelsen fick en ny ordförande, Henrik Vinell, som efterträdde Michael Åhström. Vi hälsar också en ny styrelseledamot välkommen, Filippo Sangiorgio. Så här är 2020 års styrelse därmed sammansatt:

  • Henrik Vinell (ordförande)
  • Mats Hellström (vice ordförande)
  • Göran Andreasson (sekreterare)
  • Annika Gram (kassaförvaltare)
  • Anders Lindvall (ledamot)
  • Jonas Axeling (ledamot)
  • Nadia Al-Ayish (ledamot)
  • Filippo Sangiorgio (ledamot)
  • Richard McCarthy, Vd i servicebolaget, ingår enligt stadgarna i styrelsen.

Vi välkomnar våra nya medlemmar!

Enskilda

Charlie Andersson, Norrtälje
Pathric Berge, Gröna Pumpar AB, Stockholm
Produktionschef Anders Cederhammar, Arboga
Betongingenjör Daniel Grytfors, Tångavik AB, Uddevalla
Miljöchef Tuija Hazenoot Hanski, Züblin Scandinavia AB, Drottningholm
Jan-Eric Lindberg, Gidmarks Grus och Betong, Bonässund
Sami Matero, Gidmarks Grus och Betong, Örnsköldsvik
Kvalitetschef Petteri Suhonen, S:t Eriks AB, Staffanstorp
Projektledare Lena Åhl, Svensk betong, Stockholm Bromma

Korporativa

AKB Besiktningskonsulten, Stockholm
Svenska Mobilbetongföreningen, Alingsås
ByggVesta AB, Stockholm