Betongföreningens ordförande Johan Söderqvist samt Karl Bohlin och Robin Snibb, pristagare i kategorin bästa examensarbete 2017.

Vi gratulerar Karl Bohlin och Robin Snibb från Chalmers för deras examensarbete Carbonation of concrete! Priset delades ut under Betongdagen den 17 oktober av Betongföreningens ordförande Johan Söderqvist. Stort Grattis!

Motivering

För att kartlägga olika mineraliska tillsatsmaterials effekter på betongens beständighet undersöktes deras inverkan på karbonatiseringen och hur denna i sin tur påverkar transportegenskaperna hos betongen. Syftet har varit att öka förståelsen om tillsatsmaterial och hur dessa ska beaktas i gällande standarder. I sitt examensarbete har Karl Bohlin och Robin Snibb genomfört en omfattande och väldokumenterad laborativ undersökning och resultaten är både intressanta och relevanta.