Svenska Betongföreningens pris för bästa examensarbete inom betongområdet 2023 går till

David Andersson, KTH för hans examensarbete ”Shear Failure of Steel Fiber and Bar Reinforced Concrete Beams without Stirrups” med följande motivering:

”för en gedigen och välskriven rapport som visar att man med icke-linjär FEM kan analysera verkningssättet till brott för betongbalkar med kombination av konventionell armering och stålfibrer”

samt Gabriele Lipskyte, KTH för hennes examensarbete ”Stop. Record – From Taxi Park to Film Park” med följande motivering:

”för ett kreativt, väl bearbetat och pedagogiskt framställt förslag till omvandling och ombyggnad av ett parkeringshus för taxibilar i Vilnius till ett filmens hus, ett förslag som ligger i tiden då vi hellre bygger om än bygger nytt”

Stort grattis till er båda!

Tack också till juryn som i år utgjordes av Johan Silfwerbrand.


Fakta (riktlinjer i korthet):

  • Avdelningar och institutioner med betonganknytning inom högskolor med civilingenjörsutbildning lämnar in varsitt förslag.
  • En jury väljer ut det bästa examensarbetet av de inlämnade förslagen.
  • Urvalsgrunder för juryns bedömning är
    (a) nyhetsvärde, (b) metodik och (c) läsbarhet.
  • Utdelat varje år sedan 1999.