Betong, Betongföretag, Betongteknik | Betongföreningen

| Hoppa till innehåll.

Rapportering från workshop om kvalitet i betongbyggandet

Bild: Shutterstock.comRådet för teknik och vidareutbildning – 26 november 2018, KTH, Stockholm

Syftet med workshoppen var att diskutera kvalitet med utgångspunkt från byggregler, materialval, utförande, utbildningar och kontroller. Utifrån det som sades under föredragen och i gruppdiskussionerna kunde ett antal faktorer utkristalliseras som inverkar på kvaliteten i den ena eller andra riktningen:

  • Byggreglernas utformning
  • Arbetsklimat, kultur och språkkunskaper
  • Kompetens
  • Samverkan och kommunikation mellan byggprocessens aktörer
  • Tidsaspekten – har vi för bråttom?
  • Kontroller – räcker de eller behövs fler?

En längre rapportering från workshoppen finns att läsa här »
Föredragen finns också att titta på i Slideshare »

Inga kommentarer ännu.

Lämna en kommentar

Obs: Din E-postaddress publiceras inte.